Zakładka Nodes

Zakładka Nodes prezentuje aktualny status połączeń – w uproszczonej formie (3 wpisy) wraz z listą węzłów zaprezentowaną w formie zielonych boxów.

Każdy node przesyła do reflektora aktualny status, listę monitorowanych grup. Dashboard pobiera z reflektora informacje przesłane przez node w formie zagregowanej. Monitorowane grupy ułatwiają komunikację w sieci – posiadając informacje od monitorowanych grupach można próbować wywołać operatorów korzystających z danego node – np. przechodząc na grupy o zwyczajowo wysokich priorytetach – np. grupa lokalna. Kolumny M, A przez przyciski ułatwiają przełączenie się na grupy rozmowne (M-monitoring tymczasowym, A-przełączenie grupy aktywnej).

Autor