Zakładka Talk Groups

Zakładka Grup Rozmownych (Talk Groups) prezentuje listę grup. Kolumny M i A (monitoring i przełączenie grupy aktywnej) pomagają w łatwej nawigacji.

Aktualizacja grup możliwa przez wciśnięcie przycisku [Update Tgs]. Grupy zostaną zaktualizowane automatycznie. URI pliku z danymi jest konfigurowalne w zakładce svxlink. Dzięki temu dashboard może być użytkowany w różnych sieciach.

Autor