Zakładka Network Configurator

Zakładka Network Configurator pozwala na zarządzanie parametrami połączenia w warstwie IP.

W polu connection wyświetlane są zapamiętane połączenia. System potrafi przechowywać różne konfiguracje (statyczne / dynamiczne) dla poszczególnych połączeń – np. praca, dom, samochód, hotel.

Przycisk [Show Details] prezentuje szczegóły wybranego połączenia.

Przyciski [Ping GW], [Ping Google]. [Ping Relector] pozwalają na kontrolę działania połączenia sieciowego w zakresie:

  • Ping GW – do najbliższego gateway (bazując na konfiguracji)
  • Ping GOOGLE – do DNS Google.
  • Ping Reflector – do reflektora sieci – nastąpi skanowanie reflektora podanego w konfiguracji SVXLINK.

Połączenie sieciowe może pracować w trybie dynamicznego / automatycznego pobierania adresu IP – można to wymusić przyciskiem [Set Auto IP], bądź przez podanie parametrów statycznych i przyciśnięcie [Set Static IP].

W przypadku statycznej konfiguracji wprowadź adres IP w pole IP, następnie klasę sieci [24 dla 255.255.255.0 itp.]. Została tu użyta notacja CIDR (liczba bitów sieci) – co upraszcza zapisywanie konfiguracji.

GW – adres bramy (routera); DNS adres serwera DNS – możesz też podać adres routera albo DNS Google (8.8.8.8).

Przyciski [conn UP] i [conn DOWN] pozwalają na uruchomienie połączenia [UP] albo zamknięcie [DOWN].

Autor