Zakładka WIFI Configurator

Zakładka WIFI składa się z pola Ekranu (Screen) prezentującego rezultaty poleceń wyzwalanych za pośrednictwem przycisków.

Przycisk [Air Scan] wyzwala mechanizm skanowania sieci.

Skanowanie sieci pozwala na dobranie dogodnego miejsca hotspota. Kolumna BARS prezentuje siłę sygnału. Warto skontrolować czy pożądana sieć nie pracuje przypadkiem na kanałach brzegowych – co może powodować słabe parametry transmisji wifi (cecha niektórych komputerów orange pi) .

Przycisk [Conn List] wyświetla zapamiętane połączenia sieciowe (zarówno wifi jak i lan).

Przycisk [WiFi Status] wyświetla status urządzeń WIFI / WAN.

Do poprawnego działania wymagana jest aktywne urządzenie WIFI (domyślnie aktywne).

Sekcja wprowadzania danych sieci wifi pozwala na zapisanie nowego połączenia wifi.

SSID – pole przeznaczone do wprowadzenia nazwy sieci WIFI.

Password – hasło – wprowadź w postaci alfanumerycznej.

Zatwierdzenie pary parametrów parametrów SSID i Password przyciskiem [Add Network & Connect] powoduje próbę nawiązania połączenia z siecią WIFI. W przypadku gdy próba zakończy się pozytywnie Hotspot zapamięta sieć w liście połączeń, od tego momentu będzie następowało automatyczne łączenie z siecią wifi. Jeśli parametry nie będą poprawne sieć nie zostanie zapisana w liście połączeń.

Przełączanie pomiędzy sieciami WIFI możliwe jest przez wpisanie nazwy sieci do parametru SSID oraz przyciśnięcie przycisku [Switch to SSID].

Kasowanie niepotrzebnych połączeń odbywa się podanie nazwy sieci w polu SSID oraz przyciśnięcie przycisku [Delete SSID].

W przypadku kiedy status WIFI jest dezaktywowany można włączyć kartę WIFI przez wciśnięcie przycisku [WIFI On].

Autor